An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Teagmháil

Strasbourg

Seoladh poist

Médiateur européen
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F-67001 Strasbourg Cedex

Teil:+33 3 88 17 23 13

Seoladh do chuairteoirí

Bâtiment Václav Havel (HAV)
Allée Spach
F-67070 Strasbourg

Bâtiment Václav Havel (HAV)
Allée Spach
F-67070 Strasbourg

×
Leaflet | Open Street Map

An Bhruiséil

Seoladh poist

Médiateur européen
Rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

Teil:+33 3 88 17 23 13

Seoladh do chuairteoirí

Bâtiment Froissart (FRS)
87 rue Froissart
B-1000 Bruxelles

Bâtiment Froissart (FRS)
87 rue Froissart
B-1000 Bruxelles

×
Leaflet | Open Street Map

Foirm teagmhála

Úsáid an fhoirm teagmhála seo chun dul i dteagmháil le foireann an Ombudsman Eorpaigh.

Má tá sé ag teastail uait gearán a sheoladh chuig an Ombudsman Eorpach, úsáid le do thoil an 'Foirm ghearáin'. Ná úsáid an foirm teagmhála a leanas le do thoil.

Is féidir gearáin a dhéanamh faoin gcaidreamh le baill foirne an Ombudsman i gcúrsa a ndualgas ach an fhoirm theagmhála thuas a úsáid. I ndiaidh an fhaisnéis a chur isteach, gheobhaidh tú r-phost ina mbeidh na sonraí go léir a sheol tú.

Ní mór réimsí a bhfuil * acu a chomhlánú.