• Déan gearán
  • Iarratas ar fhaisnéis
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Achoimre ar an gcinneadh i gcás 1311/2016/TM faoin tslí ar dhéileáil an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Eitlíochta le tuairisc sábháilteachta

Teangacha ar fáil :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Cás :  1311/2016/TM
    Tosaithe an 2016 Samh 16 - Moladh faoi 2018 Feabh 14 - Cinneadh an 2018 Meith 12
  • Instituid áirithe :  Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa

Bhain an cás leis an gcaoi ar dhéileáil an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Eitlíochta (EASA) le ‘tuairisc sábháilteachta’ a chuir meicneoir cothabhála aerárthaigh a bhí ag obair ag bunáit chothabhála ag aerfort san AE faoi bhráid. Ní raibh an gearánach sásta gur theip ar EASA eolas a thabhairt dó maidir leis an méid a lean óna thuairisc.

Déileáladh le tuairisc an ghearánaigh faoi rialacha Tuairiscithe Rúnda Sábháilteachta (CSR) EASA. De réir na rialacha a bhí i bhfeidhm ag an am, cuireadh in iúl do dhaoine nach dtabharfaí eolas dóibh maidir leis an méid a lean óna dtuairisc.

D’fhiosraigh an tOmbudsman an tsaincheist agus chinn sí gur ionann cleachtas EASA, gan faisnéis leantach a sholáthar maidir leis na tuairiscí a fhaigheann sé, agus cás drochriaracháin. Mhol an tOmbudsman do EASA an nós imeachta CSR a leasú lena chinntiú go bhfaigheann na daoine a thuairiscíonn imní sábháilteachta aiseolas a mhéid agus gur féidir sin a dhéanamh gan dochar do shláine ghníomhaíochtaí EASA.

Ghlac EASA le moladh an Ombudsman agus d’athraigh sé a chleachtas maidir le haiseolas i leith na n-imní sábháilteachta sin a thuairisciú. Chuir an tOmbudsman fáilte roimh na gníomhartha láithreacha a rinne EASA agus dúnadh an fiosrúchán.