• Déan gearán
  • Iarratas ar fhaisnéis
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Achoimre ar an gcinneadh i gcás fhiosrúchán straitéiseach OI/2/2017/TE maidir le trédhearcacht phróiseas reachtach na Comhairle

Teangacha ar fáil :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Cás :  OI/2/2017/TE
    Tosaithe an 2017 Márta 10 - Moladh faoi 2018 Feabh 9 - Tuarascálacha speisialta an 2018 Beal 16 - Cinneadh an 2018 Beal 15
  • Instituid áirithe :  Comhairle an Aontais Eorpaigh

Bhain an fiosrúchán straitéiseach seo le trédhearcacht na ndíospóireachtaí maidir le dréachtreachtaíocht i gcomhlachtaí ullmhúcháin Chomhairle an Aontais Eorpaigh (‘an Chomhairle’).

Ionas gur féidir le saoránaigh na hEorpa a gceart daonlathach páirt a ghlacadh i bpróiseas cinnteoireachta an Aontais Eorpaigh a fheidhmiú, agus iad siúd atá páirteach ann a thabhairt chun cuntais, ní mór don phlé i dtaobh na reachtaíochta a bheith trédhearcach a dhóthain.

Nuair a ghlacann rialtais na 28 Ballstát atá sa Chomhairle reachtaíocht de chuid an Aontais Eorpaigh go foirmiúil, is ar bhonn poiblí a reáchtáiltear na cruinnithe agus aon díospóireachtaí maidir leis an reachtaíocht. Sula dtagann an Chomhairle ar sheasamh foirmiúil, áfach, bíonn díospóireachtaí ann i mbreis agus 150 comhlacht ullmhúcháin. Is ar an leibhéal sin a mholtar formhór na leasuithe ar an dréachtreachtaíocht agus a bhféachtar le comhréiteach a fháil idir na Ballstáit.

Ní bhíonn cruinnithe poiblí ag na comhlachtaí ullmhúcháin, áfach. Ní féidir le saoránaigh feidhm a thabhairt dá gceart daonlathach na díospóireachtaí reachtacha a leanúint ach amháin trí na taifid ar na díospóireachtaí sin a rochtain. Éilíonn sé seo go ndéanfaí na díospóireachtaí reachtacha sna comhlachtaí ullmhúcháin a dhoiciméadú i gceart agus go bhféadfaí na doiciméid ábhartha a rochtain go tráthúil agus gan stró.

Agus an méid sin mar chúlra, chuir an tOmbudsman tús leis an bhfiosrúchán straitéiseach seo i mí an Mhárta 2017. Chuir sí ceisteanna ar leith faoi bhráid na Comhairle, sheol comhairliúchán poiblí agus d’iniúch comhaid reachtacha de chuid na Comhairle.

Chinn an tOmbudsman gurb ionann cleachtais reatha na Comhairle agus drochriarachán. Cháin sí go sonrach mainneachtain na Comhairle taifeadadh córasach a dhéanamh ar chéannacht na mBallstát a ghlacann seasamh sna comhlachtaí ullmhúcháin, mar aon leis an gcleachtas forleathan srian a chur leis an rochtain a bhíonn ar dhoiciméid reachtacha nuair a bhíonn cinnteoireacht ar siúl (an mharcáil ‘LIMITE’, mar a thugtar uirthi.)

Ar 9 Feabhra 2018, chuir an tOmbudsman trí mholadh shonracha agus roinnt meabhraíochtaí faoi bhráid na Comhairle maidir le trédhearcacht an phróisis reachtaigh a fheabhsú.

Níor thug an Chomhairle freagra ar mholtaí an Ombudsman laistigh den amlíne atá forordaithe le dlí, is é sin trí mhí. Chuir an tOmbudsman clabhsúr ar an gcás, dá bhrí sin, agus í ag deimhniú a cuid fionnachtana, a cuid moltaí agus a cuid meabhraíochtaí maidir le feabhsú. Cuirfear Tuarascáil Speisialta faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa ina dhiaidh seo.

 

Cáipéisí gaolmhara