• Déan gearán
  • Iarratas ar fhaisnéis
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Achoimre ar an gcinneadh i gcás 1286/2017/KM ar an gcaoi ar láimhseáil an Coimisiún Eorpach iarratas ar rochtain ar dhoiciméid a bhaineann le sonraí tuarastail státseirbhíseach i mBallstáit an Aontais Eorpaigh

Teangacha ar fáil :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Cás :  1286/2017/KR
    Tosaithe an 2017 Lún 3 - Cinneadh an 2018 Aib 20
  • Instituid áirithe :  An Coimisiún Eorpach

Bhain an cás le hiarratas ar rochtain ar dhoiciméid a bhí á gcoinneáil ag rannóg staidrimh an Choimisiúin Eorpaigh, dá ngairtear Eurostat go coitianta. Theastaigh ón ngearánach, iriseoir, teacht ar shonraí comhiomlána i dtaobh na dtuarastal a íoctar le státseirbhísigh i dtíortha an Aontais Eorpaigh.

Dheonaigh an Coimisiún rochtain a thabhairt ar dhoiciméid a bhaineann le 23 tír. Mhínigh sé go raibh dhá thír ann nach raibh sonraí ar bith curtha ar fáil acu in 2016 agus go raibh trí thír ann a raibh agóid déanta acu i gcoinne na doiciméid a bheith á scaoileadh ag an gCoimisiún.

Rinne an gearánach achomharc i gcoinne an chinnidh sin. Nuair nach bhfuair sé freagra foirmiúil tar éis roinnt míonna, rinne sé gearán leis an Ombudsman. Rinne an tOmbudsman an tsaincheist a imscrúdú agus léirigh sí nach bhfuil ceart crosta ag Ballstáit ar chinntí rochtain a dheonú ar dhoiciméid atá seolta acu chuig an gCoimisiún.

Faoi dheireadh, dheonaigh an Coimisiún rochtain ar na doiciméid a bhí i gceist.

Chuir an tOmbudsman clabhsúr ar an gcás mar chás socraithe.