• Déan gearán
  • Iarratas ar fhaisnéis
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Achoimre ar an gcinneadh i gcás 1769/2017/JAS ar an gcaoi ar láimhseáil an Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán ábhair imní maidir le gliofosáit, ar comhábhar luibhicíde í

Teangacha ar fáil :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Cás :  1769/2017/JAS
    Tosaithe an 2018 Ean 11 - Cinneadh an 2018 Ean 11
  • Instituid áirithe :  An Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán

Bhain an cás le comhfhreagras ag an nGníomhaireacht Eorpach Ceimiceán (ECHA) leis an ngearánach, ar náisiúnach de chuid na Breataine é, mar fhreagra ar a ábhair imní faoin measúnú guaise a bhí déanta ag ECHA ar ghliofosáit, ar comhábhar gníomhach i bhfiailnimheanna í.

Rinne an tOmbudsman fiosrúchán faoin gceist agus fuarthas go raibh comhairliúchán poiblí déanta ag ECHA le linn an mheasúnaithe. Ní raibh an deis glactha ag an ngearánach chun cur leis an gcomhairliúchán poiblí sin. Mar sin féin, d'fhreagair ECHA ar ábhair imní an ghearánaigh.

Bhain an tOmbudsman de thátal as go raibh teagmháil leordhóthanach déanta ag ECHA leis an ngearánach agus, dá bhrí sin, nach raibh aon drochriarachán ag ECHA i gceist.