• Déan gearán
  • Iarratas ar fhaisnéis
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Téip líomhnaithe bearta cuí a ghlacadh le dul i ngleic le mortlaíocht méadaithe beach

Teangacha ar fáil :  bg.es.cs.da.de.et.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Cás :  512/2012/BEH
    Tosaithe an 2012 Márta 28 - Cinneadh an 2012 DFómh 2
  • Instituid áirithe :  An Coimisiún Eorpach
  • Abhar dlíthiúil :  Talmhaíocht
  • An cineál drochriaracháin – (i) sáruithe, o (ii) sáruithe ar dhualgais maidir le: :  Dlíthiúlacht (cur i bhfeidhm mícheart de rialacha substainteacha agus/nó rialacha nós imeachta) [Airteagal 4 CEDIR]
  • Abhar :  Ábhair institiúideacha, bheartais, agus eile
Bee
Údar:
Cóipcheart: Stocklib ©

Achoimre ar an gcinneadh faoi ghearán 512/2012/BEH i gcoinne an Choimisiúin Eorpaigh

D-údaraigh an Coimisiún úsáid de roinnt feithidicídí, ar a dtugtar nua-nicitínóidí, le plandaí a chosaint. Ligeann an rialachán ábhartha do phróiseas athbhreithnithe i dtaca le húdarú de shubstaintí sa chás d’fhianaise nua eolaíoch a léiríonn nach gcomhlíonann siad na critéir fhaofa a thuilleadh, mar shampla, de thairbhe go bhfuil siad mar bhaol do shláinte ainmhithe.

I Márta 2012, chuaigh comhalta Bhord Ombudsman na hOstaire chuig an Ombudsman Eorpach agus chuir in iúl go molann breathnóireachtaí ó bheachairí, agus ó fhianaise nua eolaíoch, gur tháinig méadú ar mhortlaíocht beach le blianta beaga anuas mar thoradh ar nua-nicitínóidí áirithe. I gcoinne an chúlra seo, líomhnaigh an gearánach, in ainneoin infhaighteachta d’fhianaise nua eolaíoch, gur theip ar an gCoimisiún bearta cuí a ghlacadh le dul i ngleic le saincheist na mortláíochta beach atá nasctha le húsáid de nua-nicitínóidí áirithe. Mhaígh an gearánach gur chóir don Choimisiún bearta cuí a ghlacadh le dul i ngleic le saincheist na mortlaíochta beach.

Ina thuairim, dúirt an Coimisiún go bunúsach go raibh forbairtí nua eolaíocha á monatóiriú aige agus, in Aibreán 2012, gur sheol sé athbhreithniú iomlán ar mheasúnú riosca de gach nua-nicitínóid do bheacha, rud atá á dhéanamh ag an Údarás Eorpach um Shabháilteacht Bia (EFSA). Dúirt an Coimisiún freisin go bhfuiltear ag súil le comhlánú de mheasúnú EFSA faoi 31 Nollaig 2012. Ina thuairimí, chuir an gearánach fáilte roimh chinneadh an Choimisiúin maidir lena athbhreithniú a sheoladh agus chuir sé a dhóchas in iúl go mbainfí toradh dearfach amach i dtaca leis an tsaincheist dáiríre de mhortlaíocht beach. D’iarr sé ar an Ombudsman freisin é a chur ar an eolas faoi thoradh mhodh oibre an athbhreithnithe.

Mar gheall ar na bearta a ghlac an Coimisiún, lena n-áirítear athbhreithniú a sheoladh, agus mar thoradh ar bhreathnóireachtaí an ghearánaigh, bhain an tOmbudsman de thátal as gur réitigh an Coimisiún an gearán ag sásamh an ghearánaigh, agus dhún sé an cás dá réir.  Ag an am céanna, d’iarr sé ar an gCoimisiún é a chur ar an eolas faoi thoradh a athbhreithnithe faoi 31 Márta 2013.