• Déan gearán
  • Iarratas ar fhaisnéis
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Fiosruithe ó Bhaill den Líonra

Teangacha ar fáil :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Féadfaidh baill de Líonra Eorpach na nOmbudsman fiosruithe a chur faoi bhráid an Ombudsman Eorpaigh maidir le dlí an Aontais agus saincheisteanna beartais a thagann chun cinn le linn a bhfiosrúchán. Tríd an nós imeachta fiosruithe, ina gcabhraíonn an tOmbudsman Eorpach le baill den Líonra trí fhreagraí saineolaíocha a fháil ó institiúidí ábhartha an Aontais, réitíodh na himscrúduithe a bhí á ndéanamh ag ombudsmain náisiúnta agus réigiúnacha agus ag comhlachtaí den chineál céanna ar bhealach nach bhféadfaí a dhéanamh ina éagmais.