• Déan gearán
  • Iarratas ar fhaisnéis
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Rochain ar mo chuntas ar líne

Earcaíocht

Nós imeachta

Líontar folúntais maidir le poist bhuana i rúnaíocht an Ombudsman Eorpaigh trí aistriú nó ardú céime inmheánach, aistriú nó iasacht de oifigigh ó institiúidí nó comhlachtaí eile an Aontais Eorpaigh, nó earcú ó liostaí ionadaithe a bhunaítear i ndiaidh comórtas oscailte a eagraíodh ag Oifig Eorpach um Roghnú Foirne (EPSO) nó ag institiúid nó comhlacht an AE.

Déantar folúntais i ndáil le poist shealadacha a fhógairt go hinmheánach, chun forbairt gairme na foirne atá ann cheana féin a spreagadh, nó déantar iad a fhógairt ar láithreán gréasáin an Ombudsman Eorpaigh. De ghnáth, cuireann an tOmbudsman institiúidí eile de chuid an Aontais Eorpaigh ar an eolas freisin faoina leithéid d'fholúntais. Maidir le próifílí a bhfuil gá níos rialta leo in oifig an Ombudsman, féadfaidh an tOmbudsman cinneadh a dhéanamh glaonna buana a fhoilsiú d'fhonn buíon iarrthóirí a chur ar bun, agus iarrfar orthu tástálacha a dhéanamh agus dul faoi agallamh nuair is gá.

Tá fáilte roimh iarrthóirí ar éirigh leo i gceann amháin nó níos mó ná sin de na nósanna imeachta earcaíochta agus a bhfuil suim ar leith acu dul i mbun oibre in Oifig an Ombudsman Eorpaigh má theastaíonn uathu a gcuid suime a léiriú trí thagairt an nós imeachta a sheoladh chuig Aonad Pearsanra, Riaracháin, agus Buiséid an Ombudsman.

Fógra faoi fholúntas

Tá na fograí faoi fholúntais seo a leanas á bhfógairt faoi láthair ag oifig an Ombudsman Eorpaigh:

Teangacha ar fáil :  en

(Senior) Case Handler AD 5/9 in the Office of the European Ombudsman

The (Senior) Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Teangacha ar fáil :  en

Two case handlers AD5/7 in the Office of the European Ombudsman

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Tá an spriocdháta d’iarratais éagtha

Teangacha ar fáil :  en

Recruitment of Secretary General in the Ombudsman's Office at grade AD 15/16

The Secretary General is responsible for the overall management of the office to enable the implementation of the Ombudsman's strategy. The Secretary General reports directly to the Ombudsman and leads the management team. S/he works closely with the Ombudsman's cabinet and represents the office externally where appropriate.

The Secretary General in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Tá an spriocdháta d’iarratais éagtha

Teangacha ar fáil :  en

Case Handler AD 5/7 in the Office of the European Ombudsman

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Tá an spriocdháta d’iarratais éagtha

Naisc sheachtracha

Oifig na gComhphobal Eorpach um Roghnú Pearsanra (EPSO) - Bunaíodh Oifig na gComhphobal Eorpach um Roghnú Pearsanra ar an 26 Iúil 2002. Is é a misean ná comórtais oscailte a eagrú chun baill foirne ardcháilithe a roghnú chun iad a earcú ar mhaithe le gach institiúid den Aontas Eorpach, is é sin, Parlaimint na hEorpa, An Chomhairle, An Coimisiún Eorpach, An Chúirt Bhreithiúnais, An Chúirt Iniúchóirí, An Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta, Coiste na Réigiun agus an tOmbudsman Eorpach. Bhí EPSO ag feihmiú go hiomlán faoin 1 Eanáir 2003.

Cúrsaí Traenála

Rialacha

Cuireann an tOmbudsman oiliúintí ar fáil dhá uair sa bhliain, go príomha do chéimithe ollscoile nó a gcoibhéis. Eagraítear na cúrsaí oiliúna seo i Strasbourg nó sa Bhruiséil de réir riachtanais na hoifige. Tosaíonn siad ar an 1 Meán Fómhair agus an 1 Eanáir gach bliain.

Ní mór go bhfuil eolas an-mhaith ag ábhair oiliúna in Oifig an Ombudsman ar an mBéarla. Mar sin, caithfear iarratais a chur isteach as Béarla. Ar na cúiseanna céanna, níl na doiciméid a bhaineann le hiarratais um chúrsaí oiliúna ar fáil ach i mBéarla.

Níl aon tréimhse oiliúna á fógairt faoi láthair.

Naisc sheachtracha