• Déan gearán
  • Iarratas ar fhaisnéis
Comhairliúchán poiblí faoi Straitéis an Ombudsman Eorpaigh I dTreo na Bliana 201960th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Earcaíocht

Rochain ar mo chuntas ar líne

Nós imeachta

Líontar folúntais maidir le poist bhuana i rúnaíocht an Ombudsman Eorpaigh trí aistriú nó ardú céime inmhéanach, aistriú nó iasacht de oifigigh ó institiúidí nó comhlachtaí eile an Chomhphobail, nó earcú ó liostaí ionadaithe a bhunaítear i ndiaidh comórtas oscailte a eagraíodh ag Oifig na gComhphobal Eorpach um Roghnú Pearsanra (EPSO) nó ag institiúid nó comhlacht an AE.

Líontar folúntais maidir le poist bhuana go príomha tar éis scrúdú a dhéanamh ar na liostaí a cruthaíodh maidir le réimsí speisialaithe áirithe ag EPSO nó ag institiúid no comhlacht an AE d'fhonn baill foirne ar conradh a chur ar fáil do na hinstitiúidí AE. Fógraíonn Oifig an Ombudsman Eorpaigh ar a shuíomh gréasáin poist nach féidir a líonadh ó liosta a chuirtear ar fáil ag EPSO De ghnáth, cuireann an tOmbudsman institiúidí eile an Chomhphobail ar an eolas faoi fholúntais mar sin.

Ní mór do dhaoine a bhfuil suim acu dul ag obair in Oifig an Ombudsman Eorpaigh féachaint go rialta ar shuíomh gréasáin EPSO, áit a bhfaighfear pé eolas atá riachtanach maidir le nósanna imeachta earcaíochta atá le teacht.

Tá fáilte roimh iarrthóirí ar éirigh leo i gceann amháin nó níos mó ná sin de na nósanna imeachta earcaíochta agus a bhfuil suim ar leith acu dul i mbun oibre in Oifig an Ombudsman Eorpaigh má theastaíonn uathu a gcuid suime a léiriú trí thagairt an nós imeachta a sheoladh chuig Aonad Pearsanra, Riaracháin, agus Buiséid an Ombudsman.

Fógra faoi fholúntas

Tá na fograí faoi fholúntais seo a leanas á bhfógairt faoi láthair ag oifig an Ombudsman Eorpaigh:

Teangacha ar fáil :  en

Case Handler - Senior Case Handler

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Tá an spriocdháta d’iarratais éagtha

Naisc sheachtracha

Oifig na gComhphobal Eorpach um Roghnú Pearsanra (EPSO) - Bunaíodh Oifig na gComhphobal Eorpach um Roghnú Pearsanra ar an 26 Iúil 2002. Is é a misean ná comórtais oscailte a eagrú chun baill foirne ardcháilithe a roghnú chun iad a earcú ar mhaithe le gach institiúid den Aontas Eorpach, is é sin, Parlaimint na hEorpa, An Chomhairle, An Coimisiún Eorpach, An Chúirt Bhreithiúnais, An Chúirt Iniúchóirí, An Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta, Coiste na Réigiun agus an tOmbudsman Eorpach. Bhí EPSO ag feihmiú go hiomlán faoin 1 Eanáir 2003.

Cúrsaí Traenála

Rialacha

Cuireann an tOmbudsman cúrsaí oiliúna ar fáil, dhá uair sa bhliain, go príomha do chéimithe dlí. Eagraítear na cúrsaí oiliúna seo i Strasbourg nó sa Bhruiséil de réir riachtanais na hoifige. Tosaíonn siad ar an 1 Meán Fómhair agus an 1 Eanáir gach bliain.

Ní mór go bhfuil eolas an-mhaith ag ábhair oiliúna in Oifig an Ombudsman ar an mBéarla. Mar sin, caithfear iarratais a chur isteach as Béarla. Ar na cúiseanna céanna, níl na doiciméid a bhaineann le hiarratais um chúrsaí oiliúna ar fáil ach i mBéarla.

Níl aon tréimhse oiliúna á fógairt faoi láthair.

Naisc sheachtracha