• Déan gearán
  • Iarratas ar fhaisnéis
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Det europæiske netværk af ombudsmænd

Teangacha ar fáil :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Logo of the European Network of Ombudsmen

Det Europæiske Ombudsmandsnetværk består af over 95 kontorer i 36 europæiske lande. Netværket omfatter nationale og regionale ombudsmænd og lignende institutioner i EU-medlemsstaterne, kandidatlandene til EU-medlemsskab og andre lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde samt Den Europæiske Ombudsmand og Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender. De nationale ombudsmænd og lignende institutioner i netværket har alle udpeget en forbindelsesofficer, der fungerer som kontaktperson for netværkets øvrige medlemmer.

Netværket blev oprettet i 1996 og har gradvist udviklet sig til et vigtigt samarbejdsinstrument for ombudsmændene og deres medarbejdere, der sikrer et effektivt samarbejde i sagsbehandlingen. Det er særligt vigtigt for Den Europæiske ombudsmand, da det sætter hende i stand til hurtigt og effektivt at afvikle sager, som falder uden for hendes ansvarsområde.Der udveksles erfaringer og bedste praksis under seminarer og møder og gennem et regelmæssigt nyhedsbrev, et elektronisk diskussionsforum og en daglig elektronisk nyhedstjeneste. Besøg af Den Europæiske Ombudsmand, som arrangeres af ombudsmændene i medlemsstaterne og tiltrædelsesstaterne, har ligeledes vist sig at være en yderst effektiv måde at udvikle netværket på.

Group photo of members of the European Network of Ombudsmen