An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

‘Modh Mear' an Ombudsman Eorpaigh - Cabhair chun rochtain níos tapa a fháil ar dhoiciméid AE

Nós imeachta ‘Modh Mear’ an Ombudsman Eorpaigh maidir le gearáin a bhaineann le rochtain ar dhoiciméid

An bhfuil deacracht agat rochtain a fháil ar dhoiciméad nó ar dhoiciméid atá i seilbh institiúid nó comhlacht AE?

I gcásanna áirithe, tá sé de cheart ag institiúidí nó comhlachtaí AE gan rochtain a thabhairt fháil ar dhoiciméid AE trí úsáid a bhaint as eisceachtaí faoi rialacha AE ar rochtain ar dhoiciméid. Más rud é go raibh an nós imeachta maidir le rochtain ar dhoiciméad a iarraidh curtha i bhfeidhm agat agus gur dhearbhaigh an institiúid nó comhlacht an cinneadh rochtain a dhiúltú go páirteach nó go hiomlán, is féidir dul chuig an Ombudsman Eorpach chun cabhair a fháil.

Chuige sin, ní mór gearán a chur isteach chuig an Ombudsman, agus an gnáth-nós imeachta á chur i bhfeidhm agat.

Ós rud é go bhfaightear iarratais ar rochtain ar dhoiciméid phoiblí go minic ó dhaoine aonair nó ó eagraíochtaí a bhfuil gá acu na doiciméid a fheiceáil go práinneach, tá cinneadh déanta ag an Ombudsman nós imeachta ‘modh mear’ a thabhairt isteach chun na gearáin 'rochtain ar dhoiciméid' seo a láimhseáil.

Ar admháil don Ombudsman go bhfuair sí an gearán, déanfaidh sí cinneadh laistigh de chúig lá oibre ar chóir di fiosrúchán a oscailt ar an ngearán. Tá an cinneadh sin ag brath ar roinnt cúinsí, lena n-áirítear cibé acu an bhfuil an gearán inghlactha (mar shampla, an bhfuil an nós imeachta le doiciméid a iarraidh ón gcomhlacht AE atá i gceist curtha go hiomlán i bhfeidhm ag an ngearánach) nó an bhfuil an míniú a tugadh le rochtain a dhiúltú réasúnta.

Bíonn sé mar aidhm ag an Ombudsman cinneadh a dhéanamh maidir le fiosruithe a bhaineann le 'rochtain ar dhoiciméid' laistigh de 40 lá oibre (ón lá a fuair sí an gearán). Le linn an ama seo, féadfaidh sí dul i gcomhairle leis an institiúid nó leis an gcomhlacht atá i gceist, agus/nó na doiciméid atá i gceist a iniúchadh.

Má fhaigheann an tOmbudsman nach raibh sé de cheart ag an institiúid nó ag an gcomhlacht AE rochtain ar an doiciméad/na doiciméid a dhiúltú, féadfaidh sí a mholadh dóibh rochtain iomlán nó pháirteach ar na doiciméid atá i gceist a thabhairt láithreach. Cé nach bhfuil na moltaí uaithi ceangailteach ó thaobh dlí, bíonn an tOmbudsman ag súil go nglacfar leo.

Mura gcomhlíonann institiúid nó comhlacht AE a cuid moltaí, is féidir léi an tsaincheist a atreorú chuig Parlaimint na hEorpa trí Thuarascáil Speisialta a chur isteach.

Breathnaigh ar ár n-athbhreithniú inmheánach ar an nós imeachta mear i gcleachtas (foilsithe 24 Feabhra 2021).