Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne?

Povzetek odločbe evropske varuhinje človekovih pravic v strateški preiskavi OI/4/2016/EA o tem, kako Evropska komisija obravnava invalide na podlagi skupnega sistema zdravstvenega zavarovanja uslužbencev EU

Leta 2015 je odbor ZN ugotovil, da sistem zdravstvenega zavarovanja uslužbencev EU – skupni sistem zdravstvenega zavarovanja (SSZZ) – ni skladen s Konvencijo ZN o pravicah invalidov (UNCRPD). Odbor je priporočil spremembo SSZZ, da bi zagotavljal celovito kritje zdravstvenih potreb, povezanih z invalidnostjo.

Po tem, ko je varuhinja človekovih pravic prejela pritožbe uslužbencev, ki so imeli težave pri uveljavljanju polnega kritja svojih zdravstvenih stroškov ali zdravstvenih stroškov svojih družinskih članov, je izvedla strateško preiskavo. Ugotovila je, da je Evropska komisija s tem, ko ni učinkovito ukrepala na podlagi priporočila odbora, zagrešila nepravilnost. Zato je priporočila, da Komisija spremeni pravila, ki urejajo SSZZ. Komisiji je dala tudi več predlogov o tem, kako naj bodo potrebe invalidov pokrite po SSZZ, ter glede potrebe po usposabljanju osebja in ustreznem posvetovanju z deležniki, da bo SSZZ izražal potrebe invalidov.

Komisija je v odgovoru navedla, da bo spremenila pravila, ki urejajo SSZZ, in ukrepala skladno z večino predlogov varuhinje človekovih pravic.

Ker je Komisija sprejela njeno priporočilo, je varuhinja človekovih pravic zaključila strateško preiskavo. Zaradi pomembnosti vprašanja je Komisiji naročila, naj ji poroča v šestih mesecih od izvršitve priporočila. Varuhinja človekovih pravic potrjuje tudi priporočilo, da mora Komisija ponovno pregledati svoja pravila iz leta 2004 o izpolnjevanju potreb invalidnega osebja.