Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne?

Rezumatul deciziei Ombudsmanului European în ancheta sa strategică OI/4/2016/EA privind modul în care Comisia Europeană tratează persoanele cu handicap în cadrul Sistemului comun de asigurări de sănătate pentru personalul din UE

În 2015, un Comitet ONU a constatat că sistemul de asigurări de sănătate pentru membrii personalului din UE, Sistemul comun de asigurări de sănătate (SCAS), nu respectă Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap. Comitetul a recomandat revizuirea SCAS, astfel încât acesta să ofere acoperire cuprinzătoare pentru necesitățile în materie de sănătate legate de handicap.

După ce a primit reclamații de la membrii personalului, care s-au confruntat cu probleme în ceea ce privește rambursarea integrală a cheltuielilor medicale proprii sau ale membrilor familiilor acestora, Ombudsmanul a desfășurat o anchetă strategică. Aceasta a constatat că lipsa aplicării unor măsuri eficiente de către Comisia Europeană ca răspuns la recomandarea comitetului constituie administrare defectuoasă. Prin urmare, a recomandat revizuirea normelor care reglementează SCAS. De asemenea, a înaintat o serie de sugestii Comisiei, referitoare la modul în care nevoile persoanelor cu handicap sunt tratate conform SCAS, precum și în ceea ce privește necesitatea de a forma personalul și de a consulta în mod corespunzător părțile interesate, pentru a se asigura că SCAS reflectă nevoile persoanelor cu handicap.

Comisia a răspuns, afirmând că va revizui normele care reglementează SCAS și că va lua măsuri pentru a urmări majoritatea sugestiilor Ombudsmanului.

Întrucât Comisia i-a acceptat recomandarea, Ombudsmanul își închide ancheta strategică. Având în vedere importanța problemei, Ombudsmanul solicită Comisiei să-i transmită un raport în termen de șase luni cu privire la punerea în aplicare a recomandării. De asemenea, Ombudsmanul își confirmă sugestia cu privire la necesitatea revizuirii de către Comisie a normelor sale din 2004 privind satisfacerea nevoilor personalului cu handicap.