Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne?

Összefoglaló az uniós személyzetre vonatkozó közös betegségbiztosítási rendszer értelmében a fogyatékossággal élő személyeknek az Európai Bizottság általi kezelésére vonatkozó OI/4/2016/EA ombudsmani stratégiai vizsgálat során hozott határozatról

Az ENSZ egyik bizottsága 2015-ben úgy találta, hogy az uniós személyzetre vonatkozó közös betegségbiztosítási rendszer (JSIS) nem felel meg a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményének (UNCRPD). A bizottság javasolta a JSIS felülvizsgálatát, azzal a céllal, hogy az átfogóbb módon elégítse ki a fogyatékossággal összefüggő egészségügyi szükségleteket.

Miután panaszok érkeztek be hozzá a személyzet tagjaitól, akik problémákba ütköztek a saját vagy családtagjaik orvosi költségeinek teljes mértékű visszatérítése tekintetében, az ombudsman stratégiai vizsgálatot indított. Megállapította, hogy hivatali visszásságnak minősül az, hogy az Európai Bizottság nem tett semmilyen konkrét lépést az ENSZ bizottságának ajánlásai nyomán. Ezért javasolta a Bizottságnak, hogy vizsgálja felül a JSIS-re vonatkozó szabályokat. Emellett számos javaslatot tett a Bizottságnak a fogyatékkal élő személyek igényeinek JSIS-ben való lefedésére vonatkozóan, a személyzet képzésének szükségességéről, valamint arról, hogy megfelelő konzultációt kell folytatni érdekelt felekkel annak biztosítása érdekében, hogy a JSIS tükrözze a fogyatékkal élő személyek igényeit.

A Bizottság válaszában kijelentette, hogy felül fogja vizsgálni a JSIS-re vonatkozó szabályokat, és lépéseket tesz az ombudsman által tett javaslatok többsége nyomán.

Mivel a Bizottság elfogadta az ajánlásait, az ombudsman lezárja a stratégiai vizsgálatot. Tekintettel az ügy jelentőségére, kéri, hogy a Bizottság fél éven belül számoljon be az ajánlás végrehajtásáról. Az ombudsman megerősíti továbbá, hogy javasolta, hogy a Bizottság vizsgálja felül a fogyatékkal élő személyek igényeinek kielégítéséről szóló 2004-es szabályzatát.