Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne?

Sažetak odluke Europskog ombudsmana u strateškoj istrazi OI/4/2016/EA u pogledu načina postupanja Europske komisije prema osobama s invaliditetom u okviru zajedničkog sustava zdravstvenog osiguranja za osoblje EU-a

Odbor UN-a zaključio je 2015. da sustav zdravstvenog osiguranja za članove osoblja EU-a, zajednički sustav zdravstvenog osiguranja (JSIS), nije sukladan s Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom (UNCRPD). Odbor je preporučio preispitivanje JSIS-a kako bi se obuhvatilo pokriće za zdravstvene potrebe koje se odnose na invaliditet.

Po primitku pritužbi članova osoblja koji su naišli na probleme dobivanja potpunog povrata novca za vlastite zdravstvene troškove i zdravstvene troškove članova svoje obitelji, Ured je proveo stratešku istragu. Zaključio je da postoje nepravilnosti jer Europska komisija nije poduzela učinkovite mjere kao odgovor na preporuku odbora. Stoga je preporučio da Komisija preispita pravila kojima se uređuje JSIS. Ujedno je dao nekoliko preporuka Komisiji o načinima obuhvaćanja osoba s invaliditetom u skladu sa JSIS-om, kao i o potrebi osposobljavanja osoblja i ispravnog savjetovanja s dionicima kako bi zajamčila da JSIS odražava potrebe osoba s invaliditetom.

Komisija je odgovorila da će preispitati pravila kojima se uređuje JSIS i poduzeti mjere za ispunjenje većine prijedloga Ureda.

Budući da je Komisija prihvatila preporuke Ureda, strateška je istraga zaključena. S obzirom na važnost pitanja, od Komisije se traži da u roku od šest mjeseci izvijesti o provedbi preporuke. Ured ujedno potvrđuje svoj prijedlog o potrebi za time da Komisija preispita svoja pravila iz 2004. o zadovoljavanju potreba osoblja s invaliditetom.