Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne?

Tiivistelmä Euroopan oikeusasiamiehen päätöksestä strategisessa tutkimuksessaan OI/4/2016/EA siitä, miten Euroopan komissio kohtelee vammaisia henkilöitä EU:n henkilöstön yhteisen sairausvakuutusjärjestelmän nojalla

Vuonna 2015 YK:n komitea totesi, että EU:n henkilöstön jäsenten sairausvakuutusohjelma, yhteinen sairausvakuutusjärjestelmä (JSIS), ei noudata vammaisten oikeuksia koskevaa YK:n yleissopimusta (UNCRPD). Komitea suositteli, että JSIS-järjestelmää muutetaan niin, että se käsittää kattavasti vammaisuuteen liittyvät terveydenhuoltotarpeet.

Saatuaan kanteluita henkilöstön jäseniltä, joilla oli ongelmia saada omat tai perheenjäsentensä sairauskulut korvattua täysimääräisinä, oikeusasiamies toteutti strategisen tutkimuksen. Hän totesi, että kyseessä on hallinnollinen epäkohta, kun Euroopan komissio ei reagoinut tehokkaasti komitean suositukseen. Sen vuoksi hän suositteli, että komissio muuttaa JSIS-järjestelmää ohjaavia sääntöjä. Lisäksi hän teki komissiolle useita ehdotuksia, jotka liittyivät siihen, miten vammaisten tarpeet täytetään JSIS-järjestelmän nojalla, sekä siihen, että henkilöstöä on koulutettava ja sidosryhmiä konsultoitava asianmukaisesti, jotta voidaan varmistaa, että JSIS vastaa vammaisten tarpeita.

Komissio esitti vastauksessaan, että se muuttaa JSIS-järjestelmää ohjaavia sääntöjä ja ryhtyy toimiin noudattaakseen useimpia oikeusasiamiehen ehdotuksia.

Koska komissio hyväksyi oikeusasiamiehen suositukset, oikeusasiamies lopettaa strategisen tutkimuksensa. Asia on tärkeä, joten hän pyytää komissiota raportoimaan suosituksen toteutuksesta kuuden kuukauden kuluessa. Lisäksi oikeusasiamies vahvistaa ehdotuksensa siitä, että komission on tarpeen tarkastella vuoden 2004 sääntöjään vammaisten työntekijöiden tarpeiden täyttämisestä.