Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne?

Sammendrag af afgørelse fra Den Europæiske Ombudsmand i hendes strategiske undersøgelse OI/4/2016/EA af, hvordan Europa-Kommissionen behandler personer med handicap under den fælles sygesikringsordning for EU-ansatte

En FN-komité konstaterede i 2015, at sygesikringsordningen for EU-ansatte, den fælles sygesikringsordning (JSIS), ikke overholder FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap (UNCRPD). Komitéen anbefalede, at JSIS skulle revideres, så den tilbyder omfattende dækning af handicaprelaterede sundhedsbehov.

Ombudsmanden gennemførte en strategisk undersøgelse efter at have modtaget klager fra ansatte, som havde haft problemer med at få deres egne eller deres familiemedlemmers lægeudgifter tilbagebetalt fuldt ud. Hun konstaterede, at Europa-Kommissionens mangel på effektive foranstaltninger som respons på komitéens anbefaling udgjorde dårlig forvaltning. Hun anbefalede derfor, at Kommissionen skulle revidere reglerne for JSIS. Hun gav også flere forslag til Kommissionen om, hvordan JSIS dækker personer med handicaps behov samt nødvendigheden af at uddanne personale og behørigt høre interessenter for at sikre, at JSIS afspejler personer med handicaps behov.

Kommissionen afgav svar om, at den vil revidere reglerne for JSIS og træffe foranstaltninger, som følger op på de fleste af Ombudsmandens forslag.

Da Kommissionen har accepteret hendes anbefaling, afslutter Ombudsmanden hendes strategiske undersøgelse. Da dette er en vigtig sag, beder hun Kommissionen om at rapportere tilbage om anbefalingens implementering inden for seks måneder. Ombudsmanden bekræfter også hendes forslag om, at det er nødvendigt for Kommissionen at revidere dens regler fra 2004 om at imødekomme personale med handicaps behov.