Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne?

Underlåtenhet av Europeiska kommissionen att hålla klaganden informerad om behandlingen av hans klagomål om överträdelse riktat mot Luxemburg – CHAP(2014)03882 och EU Pilot 7478/15/EMPL

Underlåtenhet av Europeiska kommissionen att hålla klaganden informerad om behandlingen av hans klagomål om överträdelse riktat mot Luxemburg – CHAP(2014)03882 och EU Pilot 7478/15/EMPL.