Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne?

Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) vägran att ge allmänheten tillgång till handlingar avseende tillverkningen av mRNA-vaccin mot covid-19