Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne?

Europeiska kommissionens beslut att inte förlänga löptiden för ett projekt som finansierats inom ramen för programmet Erasmus+, trots de extraordinära omständigheter som rått till följd av covid-19-pandemin