Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Europeiska kommissionens beslut att inte förlänga löptiden för ett projekt som finansierats inom ramen för programmet Erasmus+, trots de extraordinära omständigheter som rått till följd av covid-19-pandemin