Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Europeiska bankmyndighetens (EBA) underlåtenhet att minska riskerna för intressekonflikter när den, med begränsningar, godkände begäran från sin verkställande direktör om att ”passera genom svängdörren” för att bli verkställande direktör för föreningen för finansiella marknader i Europa (AFME), en lobbyorganisation för finansbranschen

The failure of the European Banking Authority (EBA) to mitigate the risks of conflicts of interest when it approved, with restrictions, the request from its Executive Director to  ‘go through the revolving door’ to become Chief Executive Officer (CEO) of the Association for Financial Markets in Europe (AFME), a lobby organisation for the financial industry.