Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Hur Europeiska kommissionen (EU:s delegation i Kenya) avvisade vissa personalkostnader efter en finansiell revision och systemgranskning inom ramen för projekt II och III för Somalia-omfattande utbildningssynergier (ref. Ares (2018) 3464132)

How the European Commission (EU Delegation to Kenya) rejected certain staffing costs following a financial and systems audit in the context of Somali‐Wide Educational Synergies II & III project (Ref. ARES(2018)3464132)