Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Europaparlamentets underlåtenhet att svara på en begäran om omprövning av dess beslut att inte låta en kandidat gå vidare till nästa steg i två urvalsförfaranden på grund av kandidatens bristande erfarenhet av ledarskap