Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Odločitev Izvajalske agencije za raziskave (REA) glede neupravičenosti določenih stroškov, ki se nanašajo na notranje svetovalce v okviru sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev za financiranje projekta DARIUS v okviru sedmega okvirnega programa za raziskave (FP7)

Rozhodnutí Výkonné agentury pro výzkum (REA) považovat za nezpůsobilé některé náklady týkající se interních konzultantů v souvislosti s grantovou dohodou o financování projektu DARIUS v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum.