Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Evropski bančni organ (EBA) ni ublažil tveganj navzkrižja interesov, ko je, ob upoštevanju omejitev, svojemu izvršnemu direktorju odobril zahtevo, da „prek vrtljivih vrat“ postane glavni izvršni direktor Združenja za finančne trge v Evropi (AFME), lobistične organizacije za finančni sektor

The failure of the European Banking Authority (EBA) to mitigate the risks of conflicts of interest when it approved, with restrictions, the request from its Executive Director to  ‘go through the revolving door’ to become Chief Executive Officer (CEO) of the Association for Financial Markets in Europe (AFME), a lobby organisation for the financial industry.