Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Priebežné neinformovanie sťažovateľa Európskou komisiou o spracovaní jeho sťažnosti na porušovanie právnych predpisov voči Luxembursku CHAP(2014)03882 a EU Pilot 7478/15/EMPL

Kaebuse esitajale tema rikkumiskaebuse Luxembourg - CHAP(2014)03882 ja EU Pilot 7478/15/EMPL menetlemise olekust teatamata jätmine Euroopa Komisjoni poolt.