Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Spôsob, akým Európska komisia vybavovala sťažnosť na porušenie právnych predpisov EÚ proti Španielsku, ktorá sa týkala pracovných zmlúv na určitú dobu