Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Nepotvrdenie prijatia sťažnosti Európskou komisiou na porušenie právnych predpisov proti Nemecku, ktoré sa týkalo vekovej hranice pre notárov v Nemecku