Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne?

Neposkytnutie potvrdenia Európskou komisiou o prijatí sťažnosti na porušenie právnych predpisov týkajúcich sa domovov pre seniorov v Španielsku