Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Odmietnutie Európskej komisie poskytnúť prístup verejnosti k textovým správam medzi predsedom Komisie a výkonným riaditeľom farmaceutickej spoločnosti o nákupe očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19