Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne?

Skutočnosť, že Komisia neoznámila sťažovateľovi, aké kroky sa podnikli pri vybavovaní jeho sťažnosti týkajúcej sa porušenia predpisov - (CHAP(2020)01279)