Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Skutočnosť, že Komisia neoznámila sťažovateľovi, aké kroky sa podnikli pri vybavovaní jeho sťažnosti týkajúcej sa porušenia predpisov - (CHAP(2020)01279)