Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Údajné nekonanie Európskej komisie v prípade sťažnosti na Španielsko vo veci porušenia právnych predpisov v súvislosti so zneužívaním zmlúv na dobu určitú v španielskej verejnej správe