Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Rozhodnutie Európskej komisie nepredĺžiť trvanie projektu financovaného v rámci programu Erasmus+ napriek mimoriadnym okolnostiam spôsobeným pandémiou COVID-19