Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Vyšetrovanie z vlastného podnetu týkajúce sa Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) a jej vnútorného mechanizmu na vybavovanie sťažností