Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne?

Komisia a údajné nedostatočné opatrenia prijaté na zmiernenie situácie výskumných pracovníkov v akciách programu Marie Skłodowska-Curie počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19