Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Rozhodnutie Výkonnej agentúry pre výskum (REA) považovať za nespôsobilé niektoré náklady, ktoré sa týkajú interných konzultantov v spojitosti s dohodou o grante na financovanie projektu DARIUS v rámci siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu (FP7)

Rozhodnutie Výkonnej agentúry pre výskum (REA) považovať za nespôsobilé niektoré náklady, ktoré sa týkajú interných konzultantov v spojitosti s dohodou o grante na financovanie projektu DARIUS v rámci siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu (FP7).