Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Nezmiernenie rizík konfliktov záujmov Európskym orgánom pre bankovníctvo (EBA), keď schválil s obmedzeniami žiadosť svojho výkonného riaditeľa, aby sa prostredníctvom tzv. efektu otáčavých dverí stal výkonným riaditeľom Združenia pre finančné trhy v Európe (AFME), lobistickej organizácie pre finančný sektor

The failure of the European Banking Authority (EBA) to mitigate the risks of conflicts of interest when it approved, with restrictions, the request from its Executive Director to  ‘go through the revolving door’ to become Chief Executive Officer (CEO) of the Association for Financial Markets in Europe (AFME), a lobby organisation for the financial industry.