Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Údajné neposkytnutie odpovede Komisiou na korešpondenciu týkajúcu sa sťažnosti na francúzske orgány v súvislosti s vykonávaním regionálneho programu Nord-Pas de Calais 2014 – 2020 ‐ CHAP(2018)02238