Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Decizia Agenției Executive pentru Cercetare (REA) de a considera neeligibile anumite costuri privind consultanții interni, în contextul unui acord de grant pentru finanțarea proiectului DARIUS în cadrul celui de Al șaptelea program-cadru pentru cercetare (PC7)

Rozhodnutí Výkonné agentury pro výzkum (REA) považovat za nezpůsobilé některé náklady týkající se interních konzultantů v souvislosti s grantovou dohodou o financování projektu DARIUS v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum.