Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Modul în care Agenția Executivă pentru Cercetare a abordat neregulile dintr-o procedură de recrutare desfășurată de Universitatea din Ljubljana, Slovenia, pentru un proiect UE cu finanțare în baza programului Orizont 2020

Umgang der Exekutivagentur für die Forschung mit Unregelmäßigkeiten bei einem Einstellungsverfahren der Universität Ljubljana, Slowenien, für ein im Rahmen von Horizont 2020 finanziertes EU-Projekt.