Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Niepoinformowanie przez Komisję Europejską skarżącego o przetwarzaniu jego skargi dotyczącej naruszenia przepisów przeciw Luksemburgowi – CHAP(2014)03882 i EU Pilot 7478/15/EMPL

Kaebuse esitajale tema rikkumiskaebuse Luxembourg - CHAP(2014)03882 ja EU Pilot 7478/15/EMPL menetlemise olekust teatamata jätmine Euroopa Komisjoni poolt.