Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Decyzja Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO) o nieudzieleniu kandydatowi przebywającemu na kwarantannie w związku z COVID-19 zgody na zmianę terminu egzaminu