Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Brak potwierdzenia przez Komisję Europejską otrzymania skargi w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczącej domów opieki dla osób starszych w Hiszpanii