Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Decyzja Komisji Europejskiej o nieprzedłużeniu czasu trwania projektu finansowanego w ramach programu Erasmus+ pomimo nadzwyczajnych okoliczności spowodowanych pandemią COVID-19