Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Niepodjęcie przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) działań mających na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia konfliktu interesów przy zatwierdzaniu, z zastrzeżeniami, wniosku dyrektora wykonawczego o „przejście przez drzwi obrotowe” do stanowiska dyrektora generalnego stowarzyszenia na rzecz rynków finansowych w Europie (AFME), organizacji lobbystycznej dla sektora finansowego

The failure of the European Banking Authority (EBA) to mitigate the risks of conflicts of interest when it approved, with restrictions, the request from its Executive Director to  ‘go through the revolving door’ to become Chief Executive Officer (CEO) of the Association for Financial Markets in Europe (AFME), a lobby organisation for the financial industry.