Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Brak udzielenia odpowiedzi przez Parlament Europejski na wniosek o ponowne rozpatrzenie decyzji w sprawie niedopuszczenia kandydata do kolejnego etapu dwóch procedur naboru z powodu braku doświadczania kierowniczego