Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Hoe het Uitvoerend Agentschap onderzoek is omgegaan met onregelmatigheden in een aanwervingsprocedure die is uitgevoerd door de Universiteit van Ljubljana in Slovenië voor een in het kader van Horizon 2020 gefinancierd EU-project

Umgang der Exekutivagentur für die Forschung mit Unregelmäßigkeiten bei einem Einstellungsverfahren der Universität Ljubljana, Slowenien, für ein im Rahmen von Horizont 2020 finanziertes EU-Projekt.