Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Verzuim van de Europese Bankautoriteit (EBA) om het risico van belangenconflicten aan te pakken doordat zij haar uitvoerend directeur onder beperkende voorwaarden toestemming heeft verleend om “de draaideur te nemen” en algemeen directeur te worden van de Association for Financial Markets in Europe (AFME), een lobbyorganisatie voor de financiële sector

The failure of the European Banking Authority (EBA) to mitigate the risks of conflicts of interest when it approved, with restrictions, the request from its Executive Director to  ‘go through the revolving door’ to become Chief Executive Officer (CEO) of the Association for Financial Markets in Europe (AFME), a lobby organisation for the financial industry.