Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

In-nuqqas tal-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) li tnaqqas ir-riskji ta’ kunflitti ta’ interess meta approvat, b’restrizzjonijiet, it-talba mid-Direttur Eżekuttiv tagħha li “jgħaddi mill-bieb idur” biex isir Uffiċjal Kap Eżekuttiv (CEO) tal-Assoċjazzjoni għas-Swieq Finanzjarji fl-Ewropa (AFME), organizzazzjoni ta’ lobbjar għall-industrija finanzjarja

The failure of the European Banking Authority (EBA) to mitigate the risks of conflicts of interest when it approved, with restrictions, the request from its Executive Director to  ‘go through the revolving door’ to become Chief Executive Officer (CEO) of the Association for Financial Markets in Europe (AFME), a lobby organisation for the financial industry.