Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne?

Komisijas šķietamā informācijas nesniegšana sūdzības iesniedzējam par faktisko situāciju saistībā ar viņa sūdzību par Spānijas izdarīto pārkāpumu (CHAP(2016)01831)