Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Komisijas šķietamā informācijas nesniegšana sūdzības iesniedzējam par faktisko situāciju saistībā ar viņa sūdzību par Spānijas izdarīto pārkāpumu (CHAP(2016)01831)